Welcome to Mavaei-eg .com

>

 darbare ma

در دنیای امروزی که علم و تکنولوژی به سرعت در حال رشد می باشد و نیازهای ، اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی بشر از هر نظر به این موضوع وابسته گردیده نمی توانیم چشم خود را به روی این واقعیت مهم ببندیم و انتظار تحول داشته باشیم.
لذا برای رسیدن به این هدف در سال 1391 اینجانب با نگاهی متفاوت و با تمام پتانسیل های لازم ضمن تحلیل های لازم و کارشناسی شده در خصوص نیازهای شهری امروزه ، و آموزش پرسنل متعهد و کارآمد اقدام به طراحی و احداث مراکز تجاری ، تفریحی ، توریستی با معماری خاص و همچنین استفاده از تکنولوژی و امکانات روز جهانی ، نمودم و سعی بر آن داشتم که علاوه بردر نظرگرفتن موضوعات اقتصادی و درآمدهای ناشی از آن برای شهر ، فضایی مناسب نیز با توجه به معماری های خاص پروژه ها برای گذارندن اوقات فراغت مردم و جذب توریسم ، که خود یکی از عوامل مهم توسعه شهری می باشد ، نگاهی ویژه داشته باشیم امید است که با ارائه نظرات و پیشنهادهای شما عزیزان و دلسوزان این دیار بتوانیم قدمهای بلندتر در جهت توسعه پایدار ، میهن پرافتخارمان برداریم.

 

 

با احترام
سید تیمور معوایی

 

تلفن : 09189181640 - 08337253600           پیامک : 20002222026266               فکس :‌ 08337203832                  ایمیل:mavaei.eg@yahoo.com        اینستاگرام:  https://www.instagram.com/megamall_kermanshah/

طراح سایت : گروه مانی